Forsiden

Cold Hawaii Ultra #

— Et af Danmarks smukkeste, barskeste og mest øde trailløb.

Forsiden1

Cold Hawaii Ultra fremviser noget af den smukkeste og mest unikke natur i Danmark. Løbet afvikles

25. september 2021

Århundreders sandflugt har skabt landskabet i og omkring Nationalpark Thy. Her kan man opleve klitheden, som kun findes ganske få andre steder i verden, og komme tæt på den kulturhistorie, der knytter sig til livet langs vestkysten.

Løb 11 km, 25 km, 50 km, eller 50 miles gennem store nationale og internationale natur- og landskabsværdier karakteriseret ved kyst, klitter, uberørte heder, store rene søer og klitplantagernes stilhed. Ruten bringer jer ind på småstier i klitterne, ned på stranden, ind i plantagernes bjergfyr og gennem nogle af de små fiskersamfund, hvor kutterne stadig trækkes op på stranden.

Alle distancer afvikles som løb fra A til B uden sløjfer.

Ruten strækker sig fra Bulbjerg til Agger langs den jyske nordvestkyst. Deltagere på 11 km, 25 km, 50 km og 50 miles vil primært bevæge sig ad Vestkyststien og den gamle Redningsvej, der strækker sig fra Bulbjerg til Agger. Alle distancer har mål i Agger.

Gå til tilmelding Læs mere