Forsiden

Forsiden1

Cold Hawaii Ultra er drømmen om den ultimative danske trailløbsoplevelse gennem noget af Danmarks unikkeste, barskeste og ikke mindst smukkeste natur. Løbet afvikles

     20. og 21. september 2024.

Århundreders sandflugt har skabt landskabet i og omkring Nationalpark Thy . Her kan man opleve klitheden, som kun findes ganske få andre steder i verden, og komme tæt på den kulturhistorie, der knytter sig til livet langs vestkysten.

Løb 12 km, 25 km, 50 km, 50 miles (ca. 81 km) eller 100 miles (ca. 162 km) gennem store nationale og internationale natur- og landskabsværdier karakteriseret ved kyst, klitter, uberørte heder, store rene søer og klitplantagernes stilhed. Ruten bringer jer ind på småstier i klitterne, ned på stranden, ind i plantagernes bjergfyr og gennem nogle af de små fiskersamfund, hvor kutterne stadig trækkes op på stranden.

Alle distancer afvikles som løb fra A til B uden sløjfer.

Den samlede rute strækker sig fra Løkken i nord til Agger i syd langs den jyske nordvestkyst. Deltagerene på 12 km, 25 km, 50 km og 50 miles vil primært bevæge sig ad Vestkyststien og den gamle Redningsvej, der går hele vejen fra Bulbjerg til Agger. Deltagere på 100 miles starter syd for Løkken ved Grønhøj Strand og vil foruden Vestkyststien benytte sig af Nordsøstien og Hærvejsvandreruten. Alle distancer har mål ved Vesterhavshytten og Signalmasten i Agger.

Gå til tilmelding Læs mere