Løbsinformation

Løbsinformation #

Et helt unikt A - B trailløb uden loops fra

 • Bulbjerg til Agger (50 miles), 5
 • Hanstholm til Agger (50 km), 5
 • Nr. Vorupør til Agger (25 km) 5 eller
 • Lyngby til Agger (12 km)

ad den gamle Redningsvej, Vestkyststien, Nordsøstien og Hærvejsvandreruten.

Løbet er et low-key (ultra)trailløb uden så mange dikkedarer udover den helt eminente natur og enestående spor i og omkring Nationalpark Thy. Der vil være tydelig markering med flag og minestrimmel på hele ruten fra Bulbjerg til Agger og bemandede depoter med jævne mellemrum. Til alle løbere, der gennemfører Cold Hawaii Ultra, vil der være et lille trofæ/en medalje med et lokalt islæt.

Rutens nøjagtige forløb ses under siden Rutebeskrivelse.

Tidspunkt #

Fredag og lørdag d. 16. september 2023.

Program #

50 miles #

DatoTidspunktBegivenhed
16/09/2304:30Afgang bus, Agger til Bulbjerg
-05:00Indskrivning (50 miles) åbner på Bulbjerg
-05:50De sidste løbsinformationer gives
-06:00Start på Cold Hawaii Ultra 50 miles fra Bulbjerg
-10:00Cut-off Vigsø (Depot 1)
-13:30Cut-off Klitmøller (Depot 2)
-16:00Cut-off Nr. Vorupør (Depot 3)
-18:00Cut-off Lyngby (Depot 4)
-20:00Målet lukker, Agger

50 km #

DatoTidspunktBegivenhed
16/09/2307:45Afgang bus, Agger til Hanstholm Madbar
-08:00Indskrivning (50 km) åbner ved Hanstholm Madbar
-08:50De sidste løbsinformationer gives
-09:00Start på Cold Hawaii Ultra 50 km ved Hanstholm Madbar
-20:00Målet lukker, Agger

25 km #

DatoTidspunktBegivenhed
16/09/2310:00Afgang bus, Agger til Nr. Vorupør
-10:00Indskrivning (25 km) åbner i Nørre Vorupør
-10:50De sidste løbsinformationer gives
-11:00Start på Cold Hawaii Ultra 25 km i Nr. Vorupør
-20:00Målet lukker, Agger

12 km #

DatoTidspunktBegivenhed
16/09/2311:30Afgang bus, Agger til Lyngby
-11:30Indskrivning (12 km) åbner i Lyngby
-11:50De sidste løbsinformationer gives
-12:00Start på Cold Hawaii Ultra 12 km i Lyngby
-20:00Målet lukker, Agger
Bustranport er inkluderet i startgebyret, men er ikke obligatorisk. Ved tilmelding er det muligt tilkendegive, om man ønsker at benytte sig af tilbuddet. Din tilmelding kan ændres op til en uge før løbsstart—afmeld meget gerne, hvis du ikke får brug for den alligevel.

Udlevering af startnummer #

Hvis man ved tilmelding tilkendegiver, at man ønsker transport fra Agger til startområdet vil startnummer blive udleveret, når man stiger på bussen. Hvis man ikke har tilmeldt sig bustransport vil startnummer udleveres af løbsledelsen i startområdet.

Beslutter man i sidste øjeblik ikke at benytte sig af bustransporten, selvom man er tilmeldt, så frygt ej: dit startnummer vil alligevel finde vej til startområdet sammen med bussen.

Start- og målområde #

Fælles målområde for alle distancer er i:

Agger
Vesterhavshytten Agger, Vesterhavsvej 2, Agger, 7770 Vestervig

Inden løbsstart afgår der bus fra Agger til startområdet jf. program ovenfor:

Bulbjerg (50 miles)
Parkeringsplads Bulbjerg, 7741 Frøstrup
Hanstholm (50 km)
Hanstholm Madbar, Helshagevej 98, 7730 Hanstholm
Nr. Vorupør (25 km)
Vorupør Strand, 7700 Thisted
Lyngby (12 km)
Lyngby Redningshus, Redningsvej, 7755 Bedsted Thy

Gennemførsel og cut-offs #

Målet lukker for alle distancer i Agger lørdag kl. 20:00.

Nedenstående cutoffs håndhæves for 50 miles, da vi vurderer, at løbere, der ikke når de angivne cut-offs, ikke vil kunne nå til mål i Agger før målområdet lukker.

 • Vigsø: lørdag kl. 10.00
 • Klitmøller: lørdag kl. 13.30
 • Nr. Vorupør: lørdag kl. 16.00
 • Lyngby: lørdag kl. 18.00

Depoter og mad #

Der vil under løbet være depoter spredt ud over ruten. Ved alle depoter forefindes:

 • Bananer
 • Cola
 • Vand (medbring egen kop—ingen engangskrus!)
 • Energidrik
 • Vingummi
 • Kartoffelchips
 • Mini müslibar fra Nordthy

Det vil for løbere på 50 miles være muligt at få udbragt 1 dropbag til depotet i Klitmøller.

Dropbags skal være forsvarligt pakket og tydeligt markeret med startnummer, navn og depotnummer. Dropbags indleveres i startområdet til løbsledelsen og vil blive bragt til målområdet hurtigst muligt under løbet.

Depotoversigt #

 • Vigsø (50M: v/ca. 23 km)
 • Klitmøller (50K: v/ca. 11 km, 50M: v/ca. 42 km)
  • 50M: Dropbag
 • Vorupør (50K: v/ca. 26 km, 50M: v/ca. 57 km)
 • Lyngby (25 km, v/ca. 13 km, 50K: v/ca. 38 km, 50M: v/ca. 70 km)
 • MÅL: Vesterhavshytten Agger
  • Menu fra Vesterhavshytten

Depoternes nøjagtige placering på ruten ses af kortet under siden Rutebeskrivelse.

Private hjælpere og supportere må kun assistere ved de officielle depoter. Løberen må have selskab på strækningen én km før depot til én km efter depot.

Udstyr og sikkerhed #

Da der er langt mellem depoterne, er det som deltager påkrævet som minimum at medbringe:

 • 1 vindtæt jakke
 • 1 buff eller hue
 • 50 miles og 50 km: Flasker/væskeblære til minimum 1,5 liter væske—der vil ikke være engangskrus ved depoterne.
 • 25 km: Flasker/væskeblære til minimum 0,5 liter væske—der vil ikke være engangskrus ved depoterne.
 • Ekstra energi
 • 1 mobiltelefon (der vil dog være områder uden dækning)
 • Førstehjælpsudstyr: som minimum kompresforbinding & sportstape
 • 50 miles: Pandelampe

Det er endvidere en selvfølge, at man hjælper nødstedte løbere på ruten.

Pandelampe er i starten af løbet og potentielt også i slutningen af løbet nødvendigt for løbere på 50 miles; solen går op ca. 07:30 og ned ca. kl. 19:30. Planlæg defor nøje efter dette!

Priser #

Priserne for at deltage i Cold Hawaii Ultra er fastlagt som følger:

 • 50 miles:
   1. oktober til 15. august: kr. 600,-
   1. august til 20. september: kr. 800,-
 • 50 km:
   1. oktober til 15. august: kr. 450,-
   1. august til 20. september: kr. 600,-
 • 25 km:
   1. oktober til 20. september: kr. 375,-
 • 12 km:
   1. oktober til 20. september: kr. 275,-

Arrangør #

Cold Hawaii Ultra arrangeres af

Tilmelding #

Tilmeldingen til Cold Hawaii Ultra 2023 åbner 1. december 2022 kl. 18.00.