Løbsinformation

Løbsinformation #

Et helt unikt A - B trailløb uden loops fra

 • Løkken/Grønhøj Strand til Agger (100 miles), 5
 • Bulbjerg til Agger (50 miles), 5
 • Hanstholm til Agger (50 km), 5
 • Nr. Vorupør til Agger (25 km) eller
 • Lyngby til Agger (12 km)

ad den gamle Redningsvej, Vestkyststien, Nordsøstien og Hærvejsvandreruten.

Løbet er et low-key (ultra)trailløb uden så mange dikkedarer udover den helt eminente natur og enestående spor i og omkring Nationalpark Thy. Der vil være tydelig markering med flag og minestrimmel på hele ruten fra Bulbjerg til Agger og bemandede depoter med jævne mellemrum. Til alle løbere, der gennemfører Cold Hawaii Ultra, vil der være et lille trofæ/en medalje med et lokalt islæt.

Bemærk: den første halvdel af ruten (Løkken til Bulbjerg) for 100 miles er ikke mærket op og vil foregå med hjælp fra egen GPS-enhed. Den sidste halvdel (Bulbjerg til Agger) vil være tydeligt opmærket.

Rutens nøjagtige forløb ses under siden Rutebeskrivelse.

Tidspunkt #

Fredag og lørdag d. 23. og 24. september 2022.

Program #

100 miles #

DatoTidspunktBegivenhed
23/09/2215:30Afgang bus, Agger til Grønhøj Strand
-17:00Indskrivning (100 miles) åbner ved Grønhøj Strand
-17:50De sidste løbsinformationer gives
-18:00Start på Cold Hawaii Ultra 100 miles ved Grønhøj Strand
-23:00Cut-off Tranum (Depot 1)
24/09/2204:00Cut-off Kollerup (Depot 2)
-08:30Cut-off Bulbjerg (Depot 3)
-13:00Cut-off Vigsø (Depot 4)
-16:00Cut-off Klitmøller (Depot 5)
-21:00Cut-off Nr. Vorupør (Depot 6)
24/09/2223:59Målet lukker, Agger

50 miles #

DatoTidspunktBegivenhed
24/09/2204:30Afgang bus, Agger til Bulbjerg
-05:00Indskrivning (50 miles) åbner på Bulbjerg
-05:50De sidste løbsinformationer gives
-06:00Start på Cold Hawaii Ultra 50 miles fra Bulbjerg
-20:00Målet lukker, Agger
-13:00Cut-off Vigsø (Depot 4)
-16:00Cut-off Klitmøller (Depot 5)
-21:00Cut-off Nr. Vorupør (Depot 6)
-23:59Målet lukker, Agger

50 km #

DatoTidspunktBegivenhed
24/09/2207:45Afgang bus, Agger til Hanstholm Madbar
-08:00Indskrivning (50 km) åbner ved Hanstholm Madbar
-08:50De sidste løbsinformationer gives
-09:00Start på Cold Hawaii Ultra 50 km ved Hanstholm Madbar
-23:59Målet lukker, Agger

25 km #

DatoTidspunktBegivenhed
24/09/2210:00Afgang bus, Agger til Nr. Vorupør
-10:00Indskrivning (25 km) åbner i Nørre Vorupør
-10:50De sidste løbsinformationer gives
-11:00Start på Cold Hawaii Ultra 25 km i Nr. Vorupør
-23:59Målet lukker, Agger

12 km #

DatoTidspunktBegivenhed
24/09/2211:30Afgang bus, Agger til Lyngby
-11:30Indskrivning (12 km) åbner i Lyngby
-11:50De sidste løbsinformationer gives
-12:00Start på Cold Hawaii Ultra 12 km i Lyngby
-23:59Målet lukker, Agger
Bustranport er inkluderet i startgebyret, men er ikke obligatorisk. Ved tilmelding er det muligt tilkendegive, om man ønsker at benytte sig af tilbuddet. Din tilmelding kan ændres op til en uge før løbsstart—afmeld meget gerne, hvis du ikke får brug for den alligevel.

Udlevering af startnummer #

Hvis man ved tilmelding tilkendegiver, at man ønsker transport fra Agger til startområdet vil startnummer blive udleveret, når man stiger på bussen. Hvis man ikke har tilmeldt sig bustransport vil startnummer udleveres af løbsledelsen i startområdet.

Beslutter man i sidste øjeblik ikke at benytte sig af bustransporten, selvom man er tilmeldt, så frygt ej: dit startnummer vil alligevel finde vej til startområdet sammen med bussen.

Start- og målområde #

Fælles målområde for alle distancer er i:

Agger
Vesterhavshytten Agger, Vesterhavsvej 2, Agger, 7770 Vestervig

Inden løbsstart afgår der bus fra Agger til startområdet jf. program ovenfor:

Løkken, Grønhøj Strand (100 miles)
Grønhøj Strandvej, 9480 Løkken
Bulbjerg (50 miles)
Parkeringsplads Bulbjerg, 7741 Frøstrup
Hanstholm (50 km)
Hanstholm Madbar, Helshagevej 98, 7730 Hanstholm
Nr. Vorupør (25 km)
Vorupør Strand, 7700 Thisted
Lyngby (12 km)
Lyngby Redningshus, Redningsvej, 7755 Bedsted Thy

Gennemførsel og cut-offs #

Målet lukker for alle distancer i Agger lørdag kl. 23.59.59.

Nedenstående cutoffs håndhæves for 50 miles og 100 miles, da vi vurderer, at løbere, der ikke når de angivne cut-offs, ikke vil kunne nå til mål i Agger før målområdet lukker.

 • Tranum: fredag kl. 23.00 (100 miles)
 • Kollerup: lørdag kl. 04.00 (100 miles)
 • Bulbjerg: lørdag kl. 08.30 (100 miles)
 • Vigsø: lørdag kl. 13.00
 • Klitmøller: lørdag kl. 16.00
 • Nr. Vorupør: lørdag kl. 21.00

Depoter og mad #

Der vil under løbet være depoter spredt ud over ruten. Ved alle depoter forefindes:

 • Bananer
 • Cola
 • Vand (medbring egen kop—ingen engangskrus!)
 • Energidrik
 • Vingummi
 • Kartoffelchips
 • Mini müslibar fra Nordthy

Det vil for løbere på 50 miles være muligt at få udbragt 1 dropbag til depotet i Klitmøller. Det vil for løbere på 100 være muligt at få udbragt 2 dropbags til hhv. depotetet i Bulbjerg og Klitmøller.

Dropbags skal være forsvarligt pakket og tydeligt markeret med startnummer, navn og depotnummer. Dropbags indleveres i startområdet til løbsledelsen og vil blive bragt til målområdet hurtigst muligt under løbet.

Depotoversigt #

 • Tranum (100M: v/ca. 28 km)
 • Kollerup (100M: v/ca. 55 km)
 • Bulbjerg (100M: v/ca. 81 km)
  • 100M: Dropbag 1
 • Vigsø (50M: v/ca. 23 km, 100M: v/ca. 105km)
 • Klitmøller (50K: v/ca. 11 km, 50M: v/ca. 42 km, 100M: v/ca. 122km)
  • 100M: Dropbag 2
  • 50M: Dropbag
 • Vorupør (50K: v/ca. 26 km, 50M: v/ca. 57 km, 100M: v/ca. 137km)
 • Lyngby (25 km, v/ca. 13 km, 50K: v/ca. 38 km, 50M: v/ca. 70 km, 100M: v/ca 150 km)
 • MÅL: Vesterhavshytten
  • Menu fra Vesterhavshytten

Depoternes nøjagtige placering på ruten ses af kortet under siden Rutebeskrivelse.

Private hjælpere og supportere må kun assistere ved de officielle depoter. Løberen må have selskab på strækningen én km før depot til én km efter depot.

Udstyr og sikkerhed #

Da der er langt mellem depoterne, er det som deltager påkrævet som minimum at medbringe:

 • 1 vindtæt jakke
 • 1 buff eller hue
 • 100 miles, 50 miles og 50 km: Flasker/væskeblære til minimum 1,5 liter væske—der vil ikke være engangskrus ved depoterne.
 • 25 km: Flasker/væskeblære til minimum 0,5 liter væske—der vil ikke være engangskrus ved depoterne.
 • Ekstra energi
 • 1 mobiltelefon (der vil dog være områder uden dækning)
 • Førstehjælpsudstyr: som minimum kompresforbinding & sportstape
 • 50 miles og 100 miles: Pandelampe
 • 100 miles: GPS-enhed

Det er endvidere en selvfølge, at man hjælper nødstedte løbere på ruten.

Pandelampe er nødvendigt for løbere på 100 miles, men i starten af løbet og potentielt også i slutningen af løbet for løbere på 50 miles: solen går op ca. 07:30 og ned ca. kl. 19:30. Planlæg defor nøje efter dette!

Brug af GPS vil være strengt nødvendigt for løbere på 100 miles, da de første 80 km af ruten (Løkken til Bulbjerg) ikke er markeret op. Dette kan være en dedikeret GPS-enhed eller et GPS-løbeur. Vi vurdrer at man kan klare sig uden baggrundskort, omend vi anbefaler at man har en enhed med (offline!) baggrundskort som backup, eksempelvis mobiltelefon.

Vi kan anbefale appen Topo GPS der fås til både Android og iOS med mulighed for at importere en GPX-fil og offline topografiske kort over hele Danmark for kr. 29,-.

GPX-fil med ruteforløbet kan findes under siden Rutebeskrivelse. Det er deltagerens eget ansvar at medbringe funktionsdygtig GPS-enhed med indlæst GPX-fil.

Priser #

Priserne for at deltage i Cold Hawaii Ultra er fastlagt som følger:

 • 100 miles:
   1. oktober til 15. august: kr. 800,-
   1. august til 20. september: kr. 1000,-
 • 50 miles:
   1. oktober til 15. august: kr. 600,-
   1. august til 20. september: kr. 800,-
 • 50 km:
   1. oktober til 15. august: kr. 450,-
   1. august til 20. september: kr. 600,-
 • 25 km:
   1. oktober til 20. september: kr. 350,-
 • 12 km:
   1. oktober til 20. september: kr. 250,-

Arrangør #

Cold Hawaii Ultra arrangeres af

Tilmelding #

Tilmeldingen til Cold Hawaii Ultra 2022 åbner 15. oktober 2021 kl. 18.00.