Regler

Regler #

Rute #

 • Den angivne rute skal altid følges. På strækningen fra Bulbjerg til Agger følges som udgangspunkt vandrestien Vestkyststien & den gamle redningsvej markeret med en redningsbåd, dog med enkelte variationer. Dette stræk er fuldt mærket op. 100 miles vil endvidere benytte sig af Nordsøstien og Hærvejsvandreruten; bemærk at strækningen fra Løkken til Bulbjerg ikke er markeret op og foregår ved hjælp af egen GPS-enhed (100 miles).
 • Forlader man ved en fejltagelse ruten, skal man hurtigst muligt finde tilbage.
 • Det er deltagernes eget ansvar at følge ruten.
 • Tidsstraf gives om nødvendigt, hvis det vurderes, at en omvej/genvej har sparet tid for løberen. Dette afgøres suverænt af løbsledelsen.

Depoter & support #

 • Private hjælpere og supportere må kun assistere ved de officielle depoter.
 • Løberen må have selskab på strækningen én km før depot til én km efter depot.
 • Deltagerne er selv ansvarlige for mærkning af dropbag.
 • Dropbag/kasse må max indeholde en kapacitet af 30 liter.
 • Der må gerne handles i butikker undervejs, samt om nødvendigt spørges efter vand hos lokale, dvs. hjælp som alle i princippet har adgang til.

Startnummer & udstyr #

 • Obligatorisk udstyr skal medbringes under hele løbet, se Udstyr og Sikkerhed.
 • Startnummer skal under hele løbet bæres synligt.

Affald #

 • Det er strengt forbudt at efterlade andet end fodspor i naturen - naturligvis. Overholdes dette ikke forringes mulighederne for afholdelse af alle løb i området.

Udgåelse #

Skulle en deltager udgå, blive skadet eller lignende kontaktes løbsledelsen hurtigst muligt:

 • Simon Gregersen: 21405661
 • Simon Grimstrup: 53592859