Rutebeskrivelse

Rutebeskrivelse #

Den samlede rute til Cold Hawaii Ultra strækker sig fra Grønhøj Strand syd for Løkken til Agger og benytter sig blandt andet af Vestkyststien, den gamle Redningsvej og Nordsøstien, og Hærvejsvandreruten. Underlaget er for alle distancer et mix mellem sand, strand, småstier, hjulspor, faste grusveje og lidt asfalt ind imellem gennem nogle af landsbyerne. Løbere på den længste distance starter ved Grønhøj Strand og de resterende distancer tilgår undervejs og alle med mål i Agger.

Af nedenstående interaktive kortudsnit ses den samlede rutes forløb; røde markering angiver startsteder og orange markeringer depoter jf. Depotoversigt. Benyt “cylinder”-ikonet til at slå de forskellige distancer til og fra og “boks”-ikonet for fuldskærmsvisning.

Strækningen fra Bulbjerg til Agger vil være mærket op med minestrimmel og orange flag. Løbere på 50 miles, 50 km, 25 km og 12 km kan klare sig ved at følge markeringen. Til løbere der eksempelvis har et GPS-ur med navigationsfunktion kan man nedenfor downloade vejledende GPX-filer, omend vi understreger, at de ikke er nødvendige for at gennemføre løbet for løbere på disse distancer.

Strækningen fra Løkken til Bulbjerg er derimod ikke mærket op, hvorfor det af løbere på 100 miles kræves at have en GPS-enhed med navigationsfunktion til den første halvdel af løbet. Det er deltagerens eget ansvar at medbringe funktionsdygtig GPS-enhed med indlæst GPX-fil.

Nedenfor forsøger vi at beskrive ruteforløbet fra nord til syd for give jer en forsmag på de trailperler og naturoplevelser, der venter på jer ude i terænnet. Benyt menuen til højre for at gå direkte til det sted i beskrivelsen, hvor din distance starter.

Løkken/Grønhøj Strand (start 100 miles) #

Løbere på 100 miles starter ved Grønhøj Strand syd for Løkken. Her følges Nordsøstien, der er rigtig godt markeret. Ruten tager dog en fantastisk lille stejl afstikker ned af Sti14 ved Kettrup Bjerge, så her skal man være vågen på GPSen og sikre sig alle højdemeter og singletracks! Snart er ruten tilbage på Nordsøstien og Sti100, som via skønne singletracks smyger sig udenom sommerhusområderne—og der er en grund til at området kaldes ”Lille Norge!”.

Nordsøstien og Sti100 følges hele vejen til Blokhus, hvor de slår følgeskab med hærvejen til Gateway Blokhus. Det er et skønt stykke med masser af singletrack og let kupering.

Vi forlader Nordsøstien for et stykke tid og følger Hærvejen gennem Blokhusplantage og videre gennem Rødhus og videre til Tranum. Sporet føres ud i klitheden på snørklede singeltrails, lidt uendelige grusveje og så igen single trails. Særligt lækkert er stykket ind forbi Overklitten Sø. Efter ca 28 km rammes Depot 1 ved Tranum Klitplantage. Det er godt at få tanket godt op, da ruten herefter rammer en god kuperet del med masser af singletrails, rødder—danske spor, når de er bedst! Ruten går lige på kanten af bakkerne ved Langdalen og ned igennem Fosdalen. Fosdalvej krydses og det går stejlt op til Uglehøj, hvor stien er mindre og det er meget kuperet! Ruten er nem at finde og går på teknisk singletrail op og ned igennem stejle erosionsslugter! Nyd det, selvom benene nok er lidt trætte allerede nu!

Vel ude af bakkerne kan der slappes lidt af på stien mod Slettestrand, hvor der dog lige er et skred fra de stejle skrænter, der skal passeres ligesom, der også er et par indhegninger. Slettestrandvej passeres efter og herefter følges Hærvejen gennem Svinkløv på virkeligt lækre og tekniske stier. Pas på, når der løbes stejlt ned mod Sletteåvej. Stien er tilgroet og skjuler en bro over en lille bæk! Følg hærvejen parallelt med Sletteåvej og snart ankommer du til det berømte og genopbyggede Svinkløv Hotel efter ca 50 km. Hærvejen følges på det smukke singletrail, der går op og følger kanten af skrænten hele vejen til Svinklovene, hvorfra der er fin udsigt mod Bulbjerg længere fremme på ruten. Der løbes nedad de fint anlagte trapper ad grusvej og stier langs Telefondalen. Efter ca. 55 km rammes Depot 2: Hærvejen rammer Grønnestrandvej og en lille stejl asfaltbakke fører op til depotet, hvorefter man igen forlader asfalten og rammer en af rutens smukkeste små singletrails gennem klitheden! Wauw!

Efter den fede sti rammes Kollerup Plantage, hvor udsigtspunktet “Toppen” skal bestiges. Ellers går ruten i Kollerup primært på større grusveje, indtil labyrinten af sommerhuse, hvor små singletrails følges. Vigtigt at følge Hærvejens skilte og GPS her, da det virkelig kan være en labyrint! Efter sommerhusene rammer vi et asfaltstykke, og der følger nu et letløbet stykke mod Klim Bjerge. Efter sommerhusområdet ved Kollerup følges Nordsøstien igen. Først 3 km asfalt og herefter 4 km god grusvej gennem smukke Klim Plantage. Med den rigtige vindretning lever vejen op til sit navn: Kongevejen! Men med en god vestenvind, vil løberne nok finde andre navne til dette stykke…

Klim Bjerg passeres, men ruten holder sig nedenfor med kurs stik vest. Ruten går over i et dejligt grønt smalt singletrail langs en smuk parabelklit. Der løbes langs et pigtrådshegn, så pas på. Der er et par låger, der skal passeres, og når markerne slutter, skal der løbes mod højre (nordpå)— Nordsøstien deler sig nemlig her! Det går af fine lige stier med blødt underlag mod Thorup Strand. Ved Thorup Strand skal GPS følges, så man lige kommer ned og runder, hvor kutterne sikkert ligger trukket op på stranden. Smukt syn!

Thorup Strand rammes efter ca. 72 km. Inden vi rammer Bulbjerg løbes der gennem Vester Thorup—og her er der virkelig kælet for 100 miles løberne, men der skal god fokus på GPSen. Grusvejen følges mod vest ud af Thorup Strand og her skal der pludselig drejes til venstre efter et P-plads område af en lille umarkeret singletrail. Det fører ruten ind i selve Vester Thorup og her følges den blåmarkerede vandresti (Mærksruten), som fører løberne ind på det sprødeste singletrack i kongeriget! Det går lidt op og ned inden det ender på grus, som følges 800 meter før man drejer ned af en ny lækker sti nordpå og ud i Klitheden. Det er en gulmarkeret sti omkring Valbjerg—og efter en fin lille stigning i klitheden forlades stien, og der løbes stejlt ned, hvor Nordsøstien igen fanges og følges indtil stigningen ved Bulbjerg, hvor Depot 3 rammes.

Bulbjerg (start 50 miles) #

På toppen af Bulbjerg går starten for løberne på 50 miles. Markeringen starter ved bommen på den anden side af P-pladsen lige nedenfor Bulbjerg, hvor en bred græssti bringer løberne ud i Lild Klit. Ruten følger den gamle Redningsvej (markeret med en lille hvid redningsbåd på grønmalede skilte) det næste lange stykke. Sporet fortsætter ca. 4 km før vi rammer Lild Strand: vi fortsætter lige igennem fiskerlandsbyen på asfalt et par hundrede meter og tilbage ud i terrænnet.

Langs Lild Klitplantage og Madsbøl Plantage fortsætter vi ca. 10 km af det gamle hjulspor, og her kan man virkeligt mærke, at vi er i Danmarks ødemark med udsyn til smukke klitter og fantastisk klitplantage. Holder man øje kan man få et glimt af Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i horisonten. Terrænnet er en lille smule kuperet, men ellers forholdvist letløbet. Der er ikke så meget at være i tvivl om: vi skal lige ud!

Efter at have passeret et par levn fra krigstiden rører vi ganske kortvarigt stranden for derefter at fortsætte af Krægpøtvej. Efter ca. 2 km grusvej stopper Krægpøtvej brat i en to meter skrænt, da Poseidon åbenbart også har haft lyst til en bid af Krægpøtvej; vi fortsætter lidt ind i klitterne og ned på stranden.

Vi følger stranden ca. 2 km for derefter at dreje op på en parkeringsplads i udkanten af Vigsø. På selve stranden vil der ingen markering være, omend det vil være tydeligt, hvor stranden skal forlades! Vi fortsætter vest ad Vigsø Sti, en letløbet gruscykelsti. Efter ca. 3 km drejer vi af og løber ind i indhegningen op og på højderyggen, der følges med en uimodståelig udsigt udover Vigsø Bugt ind mod Depot 1 (Vigsø), der rammes efter ca. 23 km for løbere på 50 miles og ca. 105 km for løbere på 100 miles. Hvis man er heldig, så kan man også få lov til at sige hej til et par fredelige køer på vej ind mod depotet! Få tanket godt op og nyd udsigten!

Efter depotet løber vi mod Hanstholm langs højderyggen via fine stier med en smule kuperet terræn før vi krydser Kai Lindbergs Gade og bevæger os ind i skovene omkring Bunkermuseum Hanstholm. Ruten passerer flere af de gamle bunkerkonstellationer, herunder resterne af den imponerende 38 cm kanon: i disse bunkere blev “Olsen Banden i Jylland” bl.a. optaget! Vi fortsætter rundt langs Hanstholmknuden med en fantastisk udsigt over Hanstholm Havn og Vesterhavet før vi krydser Kystvejen og løber op mod Hanstholm Madbar.

Hanstholm (start 50 km) #

Kort efter vi har forladt Hanstholm Madbar tager ruten os om på sydsiden af Hanstholmknuden og man bliver mødt af en helt enestående udsigt over Hanstholm Vildtreservat med lyngklædte klitter så langt øjet rækker kun afbrudt af den bjergfyr, der blev plantet som et led i kampen mod sandflugten i tidernes morgen. Vi fortsætter ned ad skrænten med stisystemet og rammer Kystvejen, hvor rutens seriøse asfaltstykke starter: ca. 8,5 km gennem reservatet via cykelstien til vi rammer Klitmøller—vi fortsætter ind gennem byen.

Ved SPAR i Klitmøller venter Depot 2 (Klitmøller) efter ca. 12 km for løbere på 50 km og ca. 42 km for løbere på 50 miles og ca. 123 km for løbere på 100 miles. Ruten fortsætter forbi depotet ad Vangsåvej og ud af byen, hvor vi fortsætter af Trøjborg Sti, en cykelsti med fast grus. Vi løber ganske kort på Kystvejen for dernæst at dreje af ned af Skjærbakken og ind gennem Vangså.

Syd for Vangså tager ruten os ind i et kultiveret område, hvor der i sommerhalvåret græsser kvæg. Man bliver ledt ind over markerne i en 1½ meter bred passage mellem 2 hegn. Her kan der være våde stykker, som desuden er særdeles glatte. Pas på ikke at falde!

Efter markarealet følger man et hjulspor inde i klitheden. Der er her meget fint udsyn til de store vidder, som måske opleves som endeløse på dette tidspunkt. Man løber ganske kortvarigt på kystvejens cykelsti før ruten fortsætter ind på en fin lille vandrerute i Thagaards plantage, som snørkler sig rundt i blandt de lavstammede rødgran og fyrretræer. De snørklede stier fører op til det store og fredede sømærke ”Båken” som stammer helt tilbage fra 1884. Turen op til mærket er stejl og sandet—og ligeledes er nedløbet! Ruten fortsætter ned til Bøgsted rende, op over en klit og sydpå et par kilometer før vi rammer løbets strandetape. Strandpassagen er ikke mærket op—følg blot stranden mod syd. Efter ca. 3 km på stranden kommer man forbi landingspladsen ved Nr. Vorupør, hvor der stadig trækkes kuttere på land, og hvor Depot 3 holder til, efter ca. 26 km for løbere på 50 km, ca. 57 km for løbere på 50 miles og ca. 137 km for løbere på 100 miles.

Nr. Vorupør (start 25 km) #

Fra Vorupør Strand går turen forbi det famøse (sandfyldte?) havbad og sydpå af stranden de næste 6 km (forbi Stenbjerg Landingsplads). Her kravles der op i klitterne og et hjulspor følges mod Stenbjerg Plantage. Vi drejer skarpt til højre (og tilbage i stik sydgående retning!) langs plantagen via den gamle Redningsvej, som er af blandet kvalitet (og til tider våd), men med en smuk udsigt over det åbne klitlandskab. Vi forlader plantagen og fortsætter ud i klitterne, bl.a. gennem det famøse “Lille Hav”, som ofte er meget våd—på denne tid af året heldigvis næsten altid helt tør!

Vi følger den gamle Redningsvej forbi et par enkelte idylliske (men særdeles øde!) sommerhuse, før der drejes til venstre ind mod Lyngby af Astavej, der er en god grusvej. Ved Lyngbyvej, som er asfalteret, drejes til højre. Ved Lyngby Redningshus er løbets sidste depot (ca. 12 km til mål). Her drejer vi til venstre og er tilbage med sydgående kurs ad grusvej.

Lyngby (start 12 km) #

Ad fast grusvej forlader man Lyngby og ruten tager os ud på Redningsvejen, der efter en stund bliver til et smalt hjulspor gennem Lyngby Hede og det helt enestående klitlandskab. Herfra går kursen mod Lodbjerg hvor det 35 meter høje Lodbjerg Fyr fra 1883 ligger beskyttet mod vind og vejr i udkanten af Lodbjerg Plantage—man begynder hurtigt at kunne ane fyret i horisonten.

Velankommet i Lodbjerg passerer vi det nyrenoverede fyr på tæt hold og fortsætter ud på en fast gruscykelsti langs Lodby Klitplantage med kurs mod Flade Sø, der i løbet af de sidste 150 år været under kraftig kulturpåvirkning gennem kanalbyggeri og afvanding. Søen er i dag helt inddiget, som led i kystsikring af vestkysten, og således blevet helt afskåret fra det åsystem, som søen tidligere var en naturlig del af. Fri af plantagen og med udsigt til Agger drejer man til højre og løber langs Flade Sø ca. 1,5 km af en fin grusvej—er vinden i den rigtige retning, så kan der være en strid modvind her! Man løber op på det forstærkede sanddige og løber ad betonvej de sidste 2,5 km ind mod Agger og i mål ved Vesterhavshytten!